יעל שדר אירידיולוגיה ודמיון מודרך

לאשה נובמבר 2014

לאישה

סגנון מעריב

חיים אחרים

גלובס

ווסטי

אפוק טיימס